HiHaHattem - page 34-35

Hmmmmmm, ga je neus maar achterna. Snuif alle heerlijke luchtjes op die op je afko-
men. Die van brood, gebak, cake, koekjes en speculaas! Heb jij zo’n goede neus dat je al
die verschillende geuren kunt ruiken? Dan kun je later misschien zelf wel bakker wor-
den. In
kun je zien hoe dat moet. En je mag er ook zelf
koeken bakken om alvast te oefenen. Er is een kinderbakkerij waar je er zo veel mag
maken als je zelf wilt. En kunt opeten!
Het bakkerijmuseum heeft twee winkeltjes.
Ze zien er nog net zo uit als de bakkerswin-
keltjes van vroeger. In het ene kun je ouder-
wets snoep en souvenirs kopen. In het andere
mag je alleen maar rondkijken.
Zie je het oude bankje in dat bakkerswinkel-
tje? Dat was een soort toverbankje. Alle men-
sen die er eeuwen geleden op hun brood za-
ten te wachten, begonnen op het bankje met
elkaar te kletsen over de laatste nieuwtjes uit
Hattem. Wie met wie ruzie had gemaakt. Wie
met wie verkering had. Wie er ziek was of
een baby had gekregen. Ze kletsten en klets-
ten, en de bakkersvrouw hoorde álles...
...Maar er was ook heel veel waarover de
mensen in Hattem niet met elkaar konden
roddelen. Wat er in de rest van de wereld aan
de hand was? Veel mensen in Hattem hadden
geen idéé! Er was geen krant vroeger, geen
foto’s, en ook geen televisie of internet. En
geld om even heerlijk op vakantie te gaan,
was er ook niet. Dus wisten ze vaak niet
hoe een zeeschip eruitzag. Of een paleis. Of
iemand uit een ander land.
Gelukkig dus maar dat de bakkersvrouw
speculaas in haar winkeltje verkocht! Op heel
lange stukken van die koek waren elke keer
weer nieuwe poppetjes, huizen en schepen
te zien. Afbeeldingen van mensen en mooie
spullen van ergens ver weg. Konden klan-
ten van de bakker ook daar weer lang over
kletsen!
5
1...,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33 36-37,38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,...78
Powered by FlippingBook